خانه  :: اساتید  :: اخبار

زمان آزمون جامع دکتری مهندسی مکانیک
24 الی 26 اردیبهشت 

              زمان امتحان جامع دکتری گروه مکانیک

زمان

عنوان درس

دانشجویان

اساتید

یکشنبه

24/2/96

ساعت  12-9

بهینه­سازی قطعات مکانیکی

مصطفی همایونی

دکتر افشاری

آرین افرابندپی

دوشنبه

25/2/96

ساعت  12-9

مکانیک محیط­های پیوسته

مصطفی همایونی

دکتر پورسعیدی

رباتیک

آرین افرابندپی

دکتر غریبلو + دکتر پیرمحمدی

سه شنبه

26/2/96

ساعت  12-9

ارتعاشات پیشرفته

مصطفی همایونی

دکترآیت­اللهی

دینامیک پیشرفته

آرین افرابندپی

دکتر احمدی-دکتر غریبلو

 


ارسال شده در مورخه: 23-2-1396