خانه  :: اساتید  :: اخبار

کارگاه آموزشی-پژوهشی بین المللی
کارگاه آموزشی-پژوهشی بین المللی توسعه کشاورزی در آلمان و ایران 

 

برگزاری کارگاه آموزشی- پژوهشی مشترک بین دانشگاه زنجان، دانشگاه علوم کاربردی و دانشگاه کاسل کشور آلمان

25 الی 27 اردیبهشت 1396

در راستای همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه زنجان با دانشگاههای کشور آلمان، کارگاه عملی- تئوری در روزهای دو شنبه تا چهارشنبه مورخ 25 الی 27 اردیبهشت ماه 1396 در زمینه با عنوان " توسعه کشاورزی در آلمان و ایران: تاریخ، تجارب، چالش ها و فرصت ها"، "نقش رسانه های اجتماعی و ارتباطات در توسعه روستایی" و "کشاورزی اجتماعی"  با حضور پرفسور استفان پیاسکی از دانشگاه علوم کاربردی و دانشگاه کاسل کشور آلمان و دکتر اسماعیل کرمی دهکردی رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی، استادان و دانشجویان گروه ترویجف ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان برگزار گردید. بخش عملی ان در مناطق کشاورزی شهرستان های طارم و سلطانیه انجام شد. همچنین در جلسه ای چگونگی ادامه همکاریها از طریق عقد تفاهم نامه بین دانشگاهها، تعریف پروژه های پژوهشی مشترک، تبادل استاد و دانشجو از طریق دوره ها و کارگاههای آموزشی مشترک مورد بحث قرار گرفت.

 


ارسال شده در مورخه: 25-2-1396