خانه  :: اساتید  :: اخبار

کارگاه آموزشی-پژوهشی بین المللی
کارگاه آموزشی-پژوهشی بین المللی توسعه کشاورزی در آلمان و ایران 

 

برگزاری کارگاه آموزشی- پژوهشی مشترک بین دانشگاه زنجان، دانشگاه علوم کاربردی و دانشگاه کاسل کشور آلمان

25 الی 27 اردیبهشت 1396

در راستای همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه زنجان با دانشگاههای کشور آلمان، کارگاه عملی- تئوری در روزهای دو شنبه تا چهارشنبه مورخ 25 الی 27 اردیبهشت ماه 1396 در زمینه با عنوان " توسعه کشاورزی در آلمان و ایران: تاریخ، تجارب، چالش ها و فرصت ها"، "نقش رسانه های اجتماعی و ارتباطات در توسعه روستایی" و "کشاورزی اجتماعی"  با حضور پرفسور استفان پیاسکی از دانشگاه علوم کاربردی و دانشگاه کاسل کشور آلمان و دکتر اسماعیل کرمی دهکردی رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی، استادان و دانشجویان گروه ترویجف ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان برگزار گردید. بخش عملی ان در مناطق کشاورزی شهرستان های طارم و سلطانیه انجام شد. همچنین در جلسه ای چگونگی ادامه همکاریها از طریق عقد تفاهم نامه بین دانشگاهها، تعریف پروژه های پژوهشی مشترک، تبادل استاد و دانشجو از طریق دوره ها و کارگاههای آموزشی مشترک مورد بحث قرار گرفت.

 


ارسال شده در مورخه: 25-2-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفتر همکاریهای علمی بین المللی

همکاری های علمی بین المللی با دانشگاه های فرانسه

همکاری های علمی بین المللی با دانشگاه های فرانسه

   

جلسه هماهنگی رتبه بندی جهانی گرین متریک در دانشگاه

جلسه هماهنگی رتبه بندی جهانی توسعه پایدار دانشگاههای دنیا UI GreenMetric در دانشگاه زنجان

   

کارگاه ظرفیت سازی

کارگاه ظرفیت سازی همکاری های علمی بین المللی ویژه استادان دانشگاه زنجان

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر همکاریهای علمی بین المللی

امضای تفاهم نامه با دانشگاه هلسینکی فنلاند