خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی-دانشکده علوم
باعنـوان نانو حامل‌های چند عاملی بر پایه Fe3O4@dendrimer به منظور انتقال هدفمند دارو به سلول‌های سرطانی و MRIعنـوان: نانو حاملهای چند عاملی بر پایه Fe3O4@dendrimer به منظور انتقال هدفمند دارو

به سلولهای سرطانی و MRI

 

 ارائه كننده : عاصمه مشهدی ملک­ زاده                 دانشجوي رشته: شیمی              گرایش: آلی

 استاد راهنما: پروفسور علی رمضانی                 

 استاد مشاور اول: دکتر سید جمال طباطبائی رضائی

 استاد مشاور دوم: دکتر حسن نیک­ نژاد

  مكان : سالن سمینار دانشکده علوم      تاريخ : 2/3/1396        روز:   سه­ شنبه       ساعت:  10

 


ارسال شده در مورخه: 26-2-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری شیمی- دانشکده علوم

باعنـوان سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت نانوکاتالیست­های نامتقارن فلزی برای اکسایش انتخابی هیدروکربن­ها

   

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی-دانشکده علوم

باعنـوان نانو حامل‌های چند عاملی بر پایه Fe3O4@dendrimer به منظور انتقال هدفمند دارو به سلول‌های سرطانی و MRI

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری شیمی- دانشکده علوم

باعنوان سنتز آنزیم­های مصنوعی بر پایه نانو مواد و کاربردهای آنها

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری شیمی- دانشکده علوم