خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری شیمی- دانشکده علوم
باعنوان سنتز آنزیم­های مصنوعی بر پایه نانو مواد و کاربردهای آنها عنوان:سنتز آنزیم­های مصنوعی بر پایه نانو مواد و کاربردهای آنها

 

ارائه دهنده: حمیده آقاحسینی                رشته: شیمی              گرایش: آلی

استاد راهنما: پروفسور دکتر علی رمضانی 

استاد مشاور: پروفسور دکتر علی مرسلی

مكان :  سالن سمینار دانشکده علوم    تاريخ : 3/3/96      روز: چهارشنبه     ساعت: 10 صبح

 


ارسال شده در مورخه: 26-2-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری شیمی- دانشکده علوم

باعنـوان سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت نانوکاتالیست­های نامتقارن فلزی برای اکسایش انتخابی هیدروکربن­ها

   

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی-دانشکده علوم

باعنـوان نانو حامل‌های چند عاملی بر پایه Fe3O4@dendrimer به منظور انتقال هدفمند دارو به سلول‌های سرطانی و MRI

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری شیمی- دانشکده علوم

باعنوان سنتز آنزیم­های مصنوعی بر پایه نانو مواد و کاربردهای آنها

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری شیمی- دانشکده علوم