خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک- دانشکده علوم
با عنوان مدلسازی محاسباتی تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر اتصالات گافی نورونی 

عنوان: مدلسازی محاسباتی تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر اتصالات گافی نورونی

 

ارائه کننده: هادی علیزاده ثابت              دانشجوی رشته: فیزیک            گرایش: نانو فیزیک

استاد راهنمای اول: دکتر جمال داوودی   

استاد راهنمای دوم: دکتر هاشم رفیعی تبار

مکان: سالن سمینار دانشکده ریاضی     تاریخ: 14/6/96  روز:  سه شنبه   ساعت: 13:30

 

 


ارسال شده در مورخه: 13-6-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری علوم خاک-فیزیک و حفاظت خاک

عنوان : کمی‌‌سازی فرسایش بارانی در برخی خاک‌‌های مناطق نیمه‌‌خشک در شمال‌‌غربی ایران

   

جلسه دفاع از رساله دکتری علوم دامی( تغذیه دام)

عنوان : پیامدهای اسیدوزیس و SARA در گله های شیری و تأثیر آن ها بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی و نحوه . . .

   

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی فیزیک- دانشکده علوم

چهارشنبه 96/11/25 ساعت10:00 سالن سمینار دکتر شریعتی دانشکده علوم انسانی - ارائه کننده:سیاوش طاهری

   

جلسه دفاع از رساله دکتری زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی

عنوان : تأثیر سایکوسل و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبویه. . .

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله ی دکتری نجوم و اخترفیزیک