خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه گروه ریاضی
با عنوان مطالعه منیفلدهای تقریبا تماسی با استفاده از دسته‌ جدیدی از التصاق‌ها
 عنـوان: مطالعه منیفلدهای تقریبا تماسی با استفاده از دسته‌ جدیدی از التصاق‌ها

 

  ارائه كننده : مریم رسولی         دانشجوي رشته:ریاضی محض                 گرایش:  هندسه

  استاد راهنما : دکتر محمدباقر کاظمی                                         

 مكان :سالن سمینار ریاضی                   تاريخ :15/06/96           روز: چهارشنبه   ساعت:14-12   

 


ارسال شده در مورخه: 14-6-1396