خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه گروه شیمی
باعنوان بررسی پارامترهای موثر برکنفورماسیون بتا و رابطه‌ی آن با ژئومتری پیوند پپتیدی 

عنوان: بررسی پارامترهای موثر برکنفورماسیون بتا و رابطه‌ی آن با ژئومتری پیوند پپتیدی

 

ارائه دهنده : سیده بهاره شکری                       دانشجوی رشته : شیمی                            گرایش: شیمی – فیزیک

استاد راهنما : دکتر مرتضی واحدپور- دکترعمران حشمت

مکان: سالن سمینار دانشکده علوم         تاریخ : 21/6/96                روز: سه شنبه                         ساعت: 14-16

 

 


ارسال شده در مورخه: 15-6-1396