خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع ازپايان نامه کارشناسی ارشدگروه شیمی
تهیه و بررسی ویژگی­ های نانوساختارهای لیپیدی مختلف برای .... 

عنـوان: تهیه و بررسی ویژگی­ های نانوساختارهای لیپیدی مختلف برای دارورسانی داروهای ضدسرطان

 

  ارائه كننده : آرزو ساعدی                  دانشجوي رشته: شیمی                  گرایش:  تجزیه

   استاد راهنمای اول: دکتر ناصر دلالی                                    استاد راهنمای دوم: دکتر کبری رستمی­ زاده

  استاد مشاور: دکتر ملیحه پارسا                                    

  مكان : دانشکده علوم اجتماعی-سالن استاد منزوی       تاريخ : 26/06/96          روز:  یکشنبه        ساعت: 12-10

 


ارسال شده در مورخه: 21-6-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی

عنوان : تأثیر سایکوسل و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبویه. . .

   

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی

عنوان : بررسی پایداری نانوامولسیون اولئیک اسید به عنوان نانوحامل ترکیبات فراسودمند غذایی

   

جلسه دفاع از پايان‌نامه کارشناسی ارشد

با موضوع:برآورد خسارت اقتصادی پدیده ریزگرد بر محصولات کشاورزی در استان خوزستان

   

جلسه دفاع از پايان‌نامه کارشناسی ارشد

با موضوع:بررسی امنیت غذایی خانوارهای زن‌سرپرست

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله ی دکتری نجوم و اخترفیزیک