خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری علوم دامی
عنوان : بررسی تاثیر سطوح اسیدهای آمنیه گلوتامین و آرژنین بر عملکرد، مرگ و میر، خصوصیات لاشه، . . .عنوان : بررسی تاثیر سطوح اسیدهای آمنیه گلوتامین و آرژنین بر عملکرد، مرگ و میر، خصوصیات لاشه، برخی فراسنجه های خونی ، وضعیت گازهای خون و موفولوزی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تحت آسیت القائی به روش سرما

ارائه کننده : رحیم عبدالکریمی

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم دامی-تغذیه طیور

استاد راهنما :        دکترمحمد حسین شهیر – دکتر محسن دانشیار                                                      

روز :   سه شنبه   مورخ :          96/6/21    ساعت :  12- 10   مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 


ارسال شده در مورخه: 21-6-1396

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

جلسه دفاع از رساله دکتری علوم دامی

عنوان : بررسی تاثیر سطوح اسیدهای آمنیه گلوتامین و آرژنین بر عملکرد، مرگ و میر، خصوصیات لاشه، . . .

   

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

عنوان : تاثیر شوری آب آبیاری و شستشوی خاک بر رشد، راندمان مصرف آب و روابط آب، خاک و گیاه زیتون

   

جلسه دفاع از رساله دکتری علوم دامی

عنوان : استراتژی های تغذیه ای برای کاهش توازن منفی پروتئین در گاوهای دوره انتقال

   

جلسه دفاع از رساله دکتری بیماری شناسی گیاهی

تأثیر چند گونه ویروس پیچیدگی برگ (زرد) گوجه‌فرنگی بر بیان برخی ژن‌ها و میکروآر.ان.ای‌های میزبان در ارقام مقاوم

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

زمان برگزاری آزمون جامع