خانه  :: اساتید  :: اخبار

دفاعیه پايان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی
اثرشناسی ردپای مهره داران میوسن در سازند سرخ بالایی، برش قره بوطه و.... 

عنوان: اثرشناسی ردپای مهره داران میوسن در سازند سرخ بالایی، برش قره بوطه- مشمپا، غرب استان زنجان


 

  ارائه كننده : زهرا علوی                  دانشجوي رشته: زمین شناسی                      گرایش:  چینه نگاری و دیرینه شناسی

  استاد راهنما: دکتر نصرالله عباسی                               

  استاد مشاور: دکتر افشین زهدی                                 

  مكان: سالن سمینار دانشکده ریاضی                تاريخ :25/6/96 روز:  شنبه              ساعت: 12-10

 

 


ارسال شده در مورخه: 22-6-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

عنوان : بررسی تاثیر پوشش گیاهی بر مخازن کربن آلی و ویژگی های خاک - ارائه کننده : کریم آتش نما

   

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

عنوان : تأثیر چند گونه ویروس پیچیدگی برگ (زرد) گوجه فرنگی بر بیان برخی ژنها و میکروآر.ان.ای های میزبان . . .

   

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی

عنوان : تأثیر هوادیدگی کانی¬های فلوگوپیت و ورمی¬کولیت بر آزادسازی پتاسیم خاک در محیط ریزوسفر گیاه یونجه

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

اولین دانشجوی دکتری زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله ی دکتری نجوم و اخترفیزیک