خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله­ ی دکتری فیزیک نجومی- دانشکده علوم
عنوان:«شبکه‌ی پیچیده‌ی نواحی فعال خورشید»عنوان:«شبکه‌ی پیچیده‌ی نواحی فعال خورشید»

 

دانشجو :فرهاد داعی    گرایش: نجوم و اختر فیزیک

اساتید راهنما: دکتر حسین صفری          

                       دکتر ندا داداشی  

سه‌شنبه ۱۴/۹/۹۶ - ساعت ۱۰   سالن سمینار دانشکده‌ی علوم

 


ارسال شده در مورخه: 13-9-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه گروه آمار- دانشکده علوم

باعنـوان آزمون ایستایی داده‎‌های فضایی- زمانی یکشنبه 8/11/96 ساعت 10:30 سالن سمینار شیمی

   

جلسه دفاع دکتری شیمی آلی- دانشکده علوم

باعنوان تهیه نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده.... چهارشنبه 11/11/96 ساعت 14 سالن سمینار دانشکده علوم

   

جلسه دفاع دکتری شیمی معدنی- دانشکده علوم

شنبه 30 دی 1396 ساعت 13 سالن سمینار دانشکده علوم

   

جلسه دفاع دکتری شیمی تجزیه- دانشکده علوم

باعنوان تهیه و بررسی خواص الکتروشیمیایی آندهای.... 11/11/96 ساعت 13 سالن سمینار کاوه دانشکده مهندسی

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله ی دکتری نجوم و اخترفیزیک