خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه رساله دکتری گروه مهندسی برق
تنظیم پارامترهای کنترل کننده های نمواً خطی بر حسب ...21 آذر 203 اداریعنـوان: تنظیم پارامترهای کنترل کننده های نمواً خطی بر حسب ضرایب به روش شکل دهی حلقه با رویکرد LMI

ارائه كننده : حمیده نجفی زادگان       دانشجوي رشته: دکتری مهندسی برق-کنترل

استاد راهنما: دکتر ابوالفضل جلیلوند- دکتر فرشاد مریخ بیات

مكان :  203 اداری           تاريخ : 21/9/1396         روز: سه شنبه        ساعت: 13 الی 15


ارسال شده در مورخه: 19-9-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم

سنتز و مشخصه یابی داربست¬های هیدروژلی حساس به دما بر مبنای کوپلیمرهای پلی¬کاپرولاکتون جهت استفاده در مهندسی...

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه شیمی- دانشکده علوم

باعنوان: سنتز و شناسایی مشتقات فنولی در حضور کاتالیزگر مس‌فریت و بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی آن‌ها

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فیزیک - دانشکده علوم

باعنوان انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهای تناوبی خطی و غیرخطی

   

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از ...5 خرداد سالن کاوه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک - دانشکده علوم