خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه رساله دکتری گروه مهندسی برق
تنظیم پارامترهای کنترل کننده های نمواً خطی بر حسب ...21 آذر 203 اداریعنـوان: تنظیم پارامترهای کنترل کننده های نمواً خطی بر حسب ضرایب به روش شکل دهی حلقه با رویکرد LMI

ارائه كننده : حمیده نجفی زادگان       دانشجوي رشته: دکتری مهندسی برق-کنترل

استاد راهنما: دکتر ابوالفضل جلیلوند- دکتر فرشاد مریخ بیات

مكان :  203 اداری           تاريخ : 21/9/1396         روز: سه شنبه        ساعت: 13 الی 15


ارسال شده در مورخه: 19-9-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه گروه آمار- دانشکده علوم

باعنـوان آزمون ایستایی داده‎‌های فضایی- زمانی یکشنبه 8/11/96 ساعت 10:30 سالن سمینار شیمی

   

جلسه دفاع دکتری شیمی آلی- دانشکده علوم

باعنوان تهیه نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده.... چهارشنبه 11/11/96 ساعت 14 سالن سمینار دانشکده علوم

   

جلسه دفاع دکتری شیمی معدنی- دانشکده علوم

شنبه 30 دی 1396 ساعت 13 سالن سمینار دانشکده علوم

   

جلسه دفاع دکتری شیمی تجزیه- دانشکده علوم

باعنوان تهیه و بررسی خواص الکتروشیمیایی آندهای.... 11/11/96 ساعت 13 سالن سمینار کاوه دانشکده مهندسی

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله ی دکتری نجوم و اخترفیزیک