خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه رساله دکتری گروه مهندسی برق
تنظیم پارامترهای کنترل کننده های نمواً خطی بر حسب ...21 آذر 203 اداریعنـوان: تنظیم پارامترهای کنترل کننده های نمواً خطی بر حسب ضرایب به روش شکل دهی حلقه با رویکرد LMI

ارائه كننده : حمیده نجفی زادگان       دانشجوي رشته: دکتری مهندسی برق-کنترل

استاد راهنما: دکتر ابوالفضل جلیلوند- دکتر فرشاد مریخ بیات

مكان :  203 اداری           تاريخ : 21/9/1396         روز: سه شنبه        ساعت: 13 الی 15


ارسال شده در مورخه: 19-9-1396