خانه  :: اساتید  :: اخبار

نوشیدنی دلستر (SKY)
فروش ویژه نوشیدنی دلستر (SKY) 

 

اطلاعیه

فروش ویژه نوشیدنی دلستر (SKY)

قیمت اصلی هربطری 000/25ریال-6بطری (یک باکس)000/150ریال

قیمت فروش ویژه هر بطری000/16ریال-6بطری (یک باکس)000/96ریال

از روز دوشنبه 20/09/96تا اتمام موجوی

در تعاونی مصرف کارکنان96/09/26

 


ارسال شده در مورخه: 19-9-1396