خانه  :: اساتید  :: اخبار

فروش ویژه برنج ایرانی
فروش انواع برنج ایرانی طارم عطری –دمسیاه- هاشمی-دوباره کشتفروش ویژه برنج ایرانی

فروش انواع برنج ایرانی طارم عطری دمسیاه- هاشمی-دوباره کشت

به قیمتهای عمده در 6قسط کسر از حقوق

برای کلیه همکاران محترم

از روز دوشنبه 96/09/20تا اتمام موجوی

در تعاونی مصرف کارکنان96/09/20


ارسال شده در مورخه: 19-9-1396