خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه 

 

طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه دکتر طاهره الهی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی، دکتر مصطفی چرمی عضو هیأت علمی گروه برق و دکتر علی شکری عضو هیأت علمی گروه ریاضی، دکتر نرگس مرادخانی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد، دکتر جواد مقدم عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد، دکتر محمدرضا یوسفی عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی به عنوان مدیران گروه های مذکور و دکتر علی عمارلو عضو هیأت علمی گروه پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی به سمت مدیر گروه پژوهشی بیوتکنولوژی پژوهشکده دانشگاه منصوب شدند و از دکتر جواد صالحی در سمت مدیرگروه روانشناسی عمومی، دکتر مصطفی یارقلی در سمت مدیرگروه آموزشی برق، دکتر مهدی حسنی در سمت مدیر گروه آموزشی ریاضی، دکتر امیر جباری کهنه شهری در سمت مدیر گروه آموزشی اقتصاد، دکتر محمدرضا توحیدی فر در سمت مدیر گروه آموزشی مهندسی مواد، دکتر حسن برگزین در سمت مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی دکتر امیر جباری کهنه شهری در سمت مدیر گروه آموزشی اقتصاد و دکتر عباس بهاری در سمت مدیر گروه پژوهشی بیوتکنولوژی پژوهشکده دانشگاه تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر است:

دکتر طاهره الهی دانشیار گروه آموزشی روانشناسی عمومی ، دوره‏ کارشناسی خود را در دانشگاه تهران، رشته روانشناسی درسال 79-1375 گذرانده است. دوره ی کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس، رشته روانشناسی عمومی در سال 81-1379 بوده است. و دکتری وی در دانشگاه تربیت مدرس، رشته روانشناسی در سال های 88-1382 بوده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 46 عنوان

مقالات مجلات: 26 عنوان

مقالات همایش ها: 20 عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 39 مورد

 دکتر مصطفی چرمی استادیار گروه آموزشی برق ، دوره‏ کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، رشته مهندسی برق-الکترونیک طی سال های 79-1374 گذرانده است. دوره ی کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه صنعتی شریف، رشته مهندسی پزشکی طی سال های 82-13769 بوده است. و دکتری وی در دانشگاه تربیت مدرس، رشته مهندسی پزشکی طی سال های 89-1383 بوده است.

سوابق علمی مندرج وی در کارنامه پژوهشی دانشگاه زنجان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 25 عنوان

مقالات مجلات: 6 عنوان

مقالات همایش ها: 19 عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 8 مورد

دکتر علی شکری استادیار گروه آموزشی ریاضی، دوره‏ کارشناسی خود را در دانشگاه تهران، رشته ریاضی کاربردی طی سال های 82-1378 گذرانده است. دوره ی کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رشته ریاضی کاربردی طی سال های 84-13782 بوده است. و دکتری وی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رشته ریاضی کاربردی طی سال های 90-1386 بوده است.

سوابق علمی مندرج وی در کارنامه پژوهشی دانشگاه زنجان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 21 عنوان

مقالات مجلات: 14 عنوان

مقالات همایش ها: 7 عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 15 مورد

دکتر علی عمارلو استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی و فناوری دانشگاه زنجان، دوره‏ کارشناسی خود را در دانشگاه زنجان، رشته زراعت و اصلاح نباتات تحصیل نموده است. دوره ی کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تربیت مدرس، رشته زراعت و اصلاح نباتات تحصیل نموده است. و دکتری وی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، رشته ژنتیک مولکولی تحصیل نموده است.

سوابق علمی مندرج وی در کارنامه پژوهشی دانشگاه زنجان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 48 عنوان

مقالات مجلات: 19 عنوان

مقالات همایش ها: 29 عنوان

انتشار کتاب  : 1 مورد

طرح های پژوهشی اجرا شده: 19 مورد

دکتر نرگس مرادخانی استادیار گروه آموزشی اقتصاد، دوره ی کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه شهید بهشتی، رشته علوم اقتصادی-محض طی سال های 82-1379 بوده است. و دکتری وی در دانشگاه پوترا مالزی، رشته اقتصاد طی سال های 90-1386 بوده است.

سوابق علمی مندرج وی در کارنامه پژوهشی دانشگاه زنجان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 13 عنوان

مقالات مجلات: 3 عنوان

مقالات همایش ها: 10 عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 4 مورد

طرح های پژوهشی اجرا شده: 1 مورد

دکتر جواد مقدم دانشیار گروه آموزشی مهندسی مواد، دوره‏ کارشناسی خود را در دانشگاه کرمان، رشته مهندسی مواد طی سال های 71-1367 گذرانده است. دوره ی کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تربیت مدرس، رشته مهندسی مواد طی سال های 74-1372 بوده است. و دکتری وی در دانشگاه تربیت مدرس، رشته مهندسی مواد طی سال های 86-1382 بوده است. فرصت مطالعاتی وی در سال 2005 در دانشگاه مک گیل کانادا بوده است.

سوابق علمی مندرج وی در کارنامه پژوهشی دانشگاه زنجان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 31 عنوان

مقالات مجلات: 28 عنوان

مقالات همایش ها: 3 عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 2 مورد

دکتر محمدرضا یوسفی استادیار گروه آموزشی مهندسی شیمی، دوره‏ کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی سهند تبریز، رشته مهندسی شیمی طی سال های 79-1375 گذرانده است. دوره ی کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه علم و صنعت ایران، رشته مهندسی شیمی طی سال های 84-1382 بوده است. و دکتری وی در دانشگاه علم و صنعت ایران، رشته مهندسی شیمی طی سال های 93-1387 بوده است.

سوابق علمی مندرج وی در کارنامه پژوهشی دانشگاه زنجان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 5 عنوان

مقالات مجلات: 3 عنوان

مقالات همایش ها: 2 عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

;
ارسال شده در مورخه: 22-9-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفتر ریاست و روابط عمومی

اعلام قطعی برق

از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

   

انتصابات صورت گرفته

طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه

   

روز زمین پاک دانشگاهیان در کنار پل تاریخی میربهاءالدین

روز جهانی زمین پاک امسال با شعار "نه گفتن به زباله های پلاستیکی" برگزار شد

   

برگزاری نشست دبیران انجمن های علمی و دانشجویی

نشست دبیران انجمن های علمی و دانشجویی با حضور امام جمعه محترم زنجان برگزار شد

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر ریاست و روابط عمومی

انتصابات صورت گرفته