خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه گروه مهندسی برق
طراحی و شبیه سازی تبدیل موجک با...27 آذر سالن کاوهعنـوان: طراحی و شبیه سازی تبدیل موجک با استفاده از ممریستور

 ارائه كننده : احمد ملکی       دانشجوي رشته: کارشناسي ارشد برق- سیستم­های الکترونیک دیجیتال

استاد راهنما: دکتر وحید رشتچی

مكان :  سالن کاوه           تاريخ : 27/09/1396      روز: دوشنبه             ساعت: 12:30


ارسال شده در مورخه: 26-9-1396