خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه گروه مهندسی برق
طراحی و شبیه سازی تبدیل موجک با...27 آذر سالن کاوهعنـوان: طراحی و شبیه سازی تبدیل موجک با استفاده از ممریستور

 ارائه كننده : احمد ملکی       دانشجوي رشته: کارشناسي ارشد برق- سیستم­های الکترونیک دیجیتال

استاد راهنما: دکتر وحید رشتچی

مكان :  سالن کاوه           تاريخ : 27/09/1396      روز: دوشنبه             ساعت: 12:30


ارسال شده در مورخه: 26-9-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم

سنتز و مشخصه یابی داربست¬های هیدروژلی حساس به دما بر مبنای کوپلیمرهای پلی¬کاپرولاکتون جهت استفاده در مهندسی...

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه شیمی- دانشکده علوم

باعنوان: سنتز و شناسایی مشتقات فنولی در حضور کاتالیزگر مس‌فریت و بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی آن‌ها

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فیزیک - دانشکده علوم

باعنوان انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهای تناوبی خطی و غیرخطی

   

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از ...5 خرداد سالن کاوه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک - دانشکده علوم