خانه  :: اساتید  :: اخبار

شورای صنفی دانشجویان برگزار می کند : جشن بزرگ یلدا
سه شنبه 28 آذر - سالن غدیر - ساعت 14 


ارسال شده در مورخه: 27-9-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت دانشجویی

انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان

از ساعت 8 روز شنبه مورخ 97/2/8 تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 97/2/10

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت دانشجویی

قابل توجه دانشجویان دکترا(روزانه)