خانه  :: اساتید  :: اخبار

ثبت نام فروش خروس محلی
فروش خروس محلی بصورت زنده وکشتاربسته بندی شده 

 

ثبت نام فروش خروس محلی

فروش خروس محلی بصورت زنده وکشتاربسته بندی شده

میانگین وزن 1/800کیلو گرم

قیمت هر قطعه 280/000ریال

ثبت نام 50%نقدی و مانده کسر از حقوق در یک قسط دیماه 96

مهلت ثبت نام:از روز دوشنبه 96/10/04 لغایت پنجشنبه 96/10/07

زمان توزیع: روز یکشنبه مورخ 96/10/10ساعت 12ظهر تعاونی مصرف کارکنان 96/10/04

 


ارسال شده در مورخه: 3-10-1396