خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا
بررسی تفاوتهای مکانی ارتفاع برف مرز دائمی کواترنری در ایرانجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان: بررسی تفاوتهای مکانی ارتفاع برف مرز دائمی کواترنری در ایران
 ارائه کننده: نسرین حضرتی
 دانشجوی رشته: ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامهریزی محیطی
 استاد راهنما: دکتر غلامحسن جعفری

مکان: دانشکده علوم انسانی-سالن شریعتی

روز: چهارشنبه مورخ: 06 / 10 / 1396 ساعت: 14 -16


ارسال شده در مورخه: 4-10-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم

سنتز و مشخصه یابی داربست¬های هیدروژلی حساس به دما بر مبنای کوپلیمرهای پلی¬کاپرولاکتون جهت استفاده در مهندسی...

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه شیمی- دانشکده علوم

باعنوان: سنتز و شناسایی مشتقات فنولی در حضور کاتالیزگر مس‌فریت و بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی آن‌ها

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فیزیک - دانشکده علوم

باعنوان انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهای تناوبی خطی و غیرخطی

   

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از ...5 خرداد سالن کاوه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک - دانشکده علوم