خانه  :: اساتید  :: اخبار

فروش ویژه ماهی قزل آلا
ثبت نام فروش ماهی قزل آلا ارگانیک(صید روز)اطلاعیه

ثبت نام فروش ماهی قزل آلا ارگانیک(صید روز)

قیمت هرکیلوماهی قزل آلا:120/000ریال

با شرایط ویژه 50% نقدمانده کسر از حقوق

تاریخ ثبت نام :از روز شنبه 96/10/16 تا روزسه شنبه مورخ  96/10/19

توزیع: چهارشنبه مورخ 96/10/20

ساععت 10 صبح

در تعاونی مصرف کارکنان96/10/16


ارسال شده در مورخه: 15-10-1396

آخرين اخبار با موضوع: شرکت تعاونی مصرف کارکنان

گوشت گرم بوقلمون

ثبت نام گوشت گرم بوقلمون بدون آنتی بیوتیک

   

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم شركت تعاوني مصرف کارکنان دانشگاه زنجان

   

بن حواله خرید

توزیع بن حواله خرید از فروشگاه های طرف قرارداد

   

برنج ایرانی هاشمی

فروش ویژه برنج ایرانی هاشمی

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
شرکت تعاونی مصرف کارکنان

انعقاد قرارداد با مجموعه کاروانسرا سنگی