خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه گروه مهندسی مکانیک
تحلیل ارتعاشات نانوورق ویسکوالاستیک کلوین-ویت واقع بر بستر ... 16 بهمن سالن کاوهعنـوان: تحلیل ارتعاشات نانوورق ویسکوالاستیک کلوین-ویت واقع بر بستر ویسکوالاستیک پاسترناک با استفاده از تئوری کوپل تنش اصلاح شده

ارائه كننده : صابر صالحی    دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(طراحی-کاربردی)

استاد راهنما: دکتر امید رحمانی

استاد مشاور: دکتر سید امیرحسین حسینی

مكان :  سالن کاوه(ساختمان معدن)         تاريخ : 16/11/1396   روز: دوشنبه     ساعت:30/12 الی 14


ارسال شده در مورخه: 14-11-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم

سنتز و مشخصه یابی داربست¬های هیدروژلی حساس به دما بر مبنای کوپلیمرهای پلی¬کاپرولاکتون جهت استفاده در مهندسی...

   

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از ...5 خرداد سالن کاوه

   

جلسه دفاعیه از رساله دکتری-مهندسی مکانیک

مدلسازی و کنترل بازوی رباتیکی کم محرک...20اردیبهشت 203 اداری

   

جلسه دفاعیه از رساله دکتری-مهندسی برق

طراحی و پیاده سازی مبدل تکفاز با سویچینگ نرم برای...20 اردیبهشت سالن کاوه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک - دانشکده علوم