خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه گروه مهندسی مکانیک
تحلیل ارتعاشات نانوورق ویسکوالاستیک کلوین-ویت واقع بر بستر ... 16 بهمن سالن کاوهعنـوان: تحلیل ارتعاشات نانوورق ویسکوالاستیک کلوین-ویت واقع بر بستر ویسکوالاستیک پاسترناک با استفاده از تئوری کوپل تنش اصلاح شده

ارائه كننده : صابر صالحی    دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(طراحی-کاربردی)

استاد راهنما: دکتر امید رحمانی

استاد مشاور: دکتر سید امیرحسین حسینی

مكان :  سالن کاوه(ساختمان معدن)         تاريخ : 16/11/1396   روز: دوشنبه     ساعت:30/12 الی 14


ارسال شده در مورخه: 14-11-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم

سنتز و مشخصه یابی داربست¬های هیدروژلی حساس به دما بر مبنای کوپلیمرهای پلی¬کاپرولاکتون جهت استفاده در مهندسی...

   

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از ...5 خرداد سالن کاوه

   

جلسه دفاع از پایان نامه

عنـوان: نانوحس­گر­های بر پایه کامپوزیت­ پلیمرآلی حکاکی شده مولکولی-گرافن­ اکسید برای اندازه­ گیری ترکیبات آلی

   

جلسه‌ دفاع از رساله دکتری- دانشکده علوم

باعنـوان سنتز برخی از ترکیبات آلی در حضور کمپلکس­هاي جدید فلزات واسطه به عنوان کاتالیست و مطالعه بر روي رفتار

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک - دانشکده علوم