خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه گروه مهندسی مکانیک
بررسی رفتار ترک تنش خوردگی تحت تنش لوله‌های انتقال...15 بهمن ماه 203 اداریعنـوان: بررسی رفتار ترک تنش خوردگی تحت تنش لوله‌های انتقال نفت در محل تعمیر موضعی با روش جوش Patch و نیم لوله

 

ارائه كننده : محمدرضا آل‌تارویردی       دانشجوي رشته: کارشناسي ارشد طراحی کاربردی

استاد راهنما: دکتر رسول محرمی

مكان :  کلاس 203 اداری  تاريخ : 15/11/96 روز: یکشنبه ساعت: 14 الی 15:30


ارسال شده در مورخه: 14-11-1396