خانه  :: اساتید  :: اخبار

فروش ویژه برنج ایرانی
فروش انواع برنج ایرانی طارم عطری –دمسیاه- هاشمی-دوباره کشتفروش ویژه برنج ایرانی

فروش انواع برنج ایرانی طارم عطری دمسیاه- هاشمی-دوباره کشت

به قیمتهای عمده در با شرایط ویژه

20% نقد مانده در 7قسط کسر از حقوق

برای کلیه همکاران محترم

از روز یکشنبه 96/11/15تا اتمام موجوی

در تعاونی مصرف کارکنان96/11/15


ارسال شده در مورخه: 15-11-1396