خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه رساله دکتری گروه مهندسی برق
طراحی و تحلیل سلول حافظه SRAM با قابلیت... 19 بهمن، سالن کاوهعنـوان: طراحی و تحلیل سلول حافظه SRAM با قابلیت اطمینان بالا در تکنولوژی FinFET

ارائه كننده : لیلا باقریه       دانشجوي رشته: دکتری مهندسی برق الکترونیک

استاد راهنما: دکتر سیروس طوفان      استاد مشاور: دکتر رقیه سعیدی

مكان : سالن کاوه            تاريخ : 19/11/96  روز: پنجشنبه   ساعت: 10


ارسال شده در مورخه: 17-11-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم

سنتز و مشخصه یابی داربست¬های هیدروژلی حساس به دما بر مبنای کوپلیمرهای پلی¬کاپرولاکتون جهت استفاده در مهندسی...

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه شیمی- دانشکده علوم

باعنوان: سنتز و شناسایی مشتقات فنولی در حضور کاتالیزگر مس‌فریت و بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی آن‌ها

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فیزیک - دانشکده علوم

باعنوان انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهای تناوبی خطی و غیرخطی

   

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از ...5 خرداد سالن کاوه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک - دانشکده علوم