خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه رساله دکتری گروه مهندسی برق
طراحی و تحلیل سلول حافظه SRAM با قابلیت... 19 بهمن، سالن کاوهعنـوان: طراحی و تحلیل سلول حافظه SRAM با قابلیت اطمینان بالا در تکنولوژی FinFET

ارائه كننده : لیلا باقریه       دانشجوي رشته: دکتری مهندسی برق الکترونیک

استاد راهنما: دکتر سیروس طوفان      استاد مشاور: دکتر رقیه سعیدی

مكان : سالن کاوه            تاريخ : 19/11/96  روز: پنجشنبه   ساعت: 10


ارسال شده در مورخه: 17-11-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی

عنوان : تأثیر سایکوسل و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبویه. . .

   

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی

عنوان : بررسی پایداری نانوامولسیون اولئیک اسید به عنوان نانوحامل ترکیبات فراسودمند غذایی

   

جلسه دفاع از پايان‌نامه کارشناسی ارشد

با موضوع:برآورد خسارت اقتصادی پدیده ریزگرد بر محصولات کشاورزی در استان خوزستان

   

جلسه دفاع از پايان‌نامه کارشناسی ارشد

با موضوع:بررسی امنیت غذایی خانوارهای زن‌سرپرست

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله ی دکتری نجوم و اخترفیزیک