خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع ازپايان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی
باعنـوان سنگ چینه­ نگاری و عناصر ساختاری نهشته­ های کواترنری باختر زنجانعنـوان: سنگ چینه­ نگاری و عناصر ساختاری نهشته­ های کواترنری باختر زنجان

 

ارائه كننده: ستاره رحیمی      دانشجوي رشته: زمین­ شناسی                گرایش:  چینه­ نگاری و دیرینه­ شناسی

استاد راهنما: دکتر نصراله عباسی                    

استاد مشاور: دکتر بیژن یوسفی یگانه               

مكان: دانشکده علوم، کلاس 2 زمین­ شناسی     تاريخ: 25/11/96    روز: چهارشنبه      ساعت: 18-16

 

 

 


ارسال شده در مورخه: 21-11-1396