خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
عنوان : تأثیر سایکوسل و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبویه. . .عنوان : تأثیر سایکوسل و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی

ارائه کننده : علی جلالوند

دانشجوی رشته (گرایش) : زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی)

استاد راهنما :   دکتر بابک عندلیبی                                            

استاد مشاور : دکتر افشین توکلی و دکتر پرویز مرادی                                 

روز : 24    مورخ : بهمن                     ساعت :    14-16            مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 


ارسال شده در مورخه: 23-11-1396