خانه  :: اساتید  :: اخبار

دوره های آموزشی مرکز فنی حرفه ای در زمستان 96
علاقمندان جهت شرکت در دوره های آموزشی ذیل به سایت فنی و حرفه ای مرکز واقع درطبقه اول دانشکده برق مراجعه نمایند
ارسال شده در مورخه: 23-11-1396