خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه رساله دکتری گروه مهندسی برق
تشخیص پدیده جزیره ای و بهره‌برداری جزیره‌ای منابع...26 بهمن سالن کاوهعنـوان: تشخیص پدیده جزیره ای و بهره‌برداری جزیرهای منابع تولید پراکنده در شبکه‌های قدرت هوشمند

 ارائه كننده : محسن بخشی       دانشجوي رشته: مهندسی برق قدرت

استاد راهنما: آقای دکتر رضا نوروزیان          استاد مشاور: آقای دکتر گئورگ قره پتیان

مكان :  سالن کاوه              تاريخ : 26/11/96        روز: پنج شنبه          ساعت: 10 صبح

 


ارسال شده در مورخه: 24-11-1396