خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه گروه مهندسی برق
طراحی وساخت کمربند محرک الکتریکی به منظور... 29 بهمن سالن کاوهعنـوان: طراحی وساخت کمربند محرک الکتریکی به منظورتحریک ماهیچه های کمر برای افزایش استقامت کمر و جلوگیری از گوژپشتی

ارائه كننده : علیرضا شمشیری       دانشجوي رشته: کارشناسي ارشد برق سیستم‌های دیجیتال

استاد راهنما: دکتر چرمی،دکتر حسنپور

مكان :  سالن کاوه           تاريخ : 29/11/96 روز: یکشنبه          ساعت: 12:30


ارسال شده در مورخه: 25-11-1396