خانه  :: اساتید  :: اخبار

اختلال در شبکه دانشگاه روز جمعه 27 بهمن 1396
در شبکه خوابگاهای خواهران, کوی اساتید , ساختمان مرکزی و دانشکده کشاورزی 

با توجه به انجام برگردان فیبر نوری,  بین مسیرهای کوی اساتید و دانشکده کشاورزی ,روز جمعه 27/11/96 اختلال در امر شبکه در خوابگاهای خواهران ,کوی اساتید , ساختمان مرکزی و دانشکده کشاورزی پیش بینی میگردد.


ارسال شده در مورخه: 25-11-1396

آخرين اخبار با موضوع: مرکز انفورماتیک

در دسترس نبودن سرویس ایمیل دانشگاه زنجان بجهت برخی تغییرات

روز یکشنبه 9 اردیبهشت، دسترسی به سرویس ایمیل دانشگاه زنجان با اختلال همراه خواهد بود

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مرکز انفورماتیک

در دسترس نبودن سرویس ایمیل دانشگاه زنجان بجهت برخی تغییرات