خانه  :: اساتید  :: اخبار

برنج ایرانی
فروش ویژه انواع برنج ایرانی درجه یکفروش ویژه انواع برنج ایرانی درجه یک

با شرایط ویژه

20% نقد مانده در 6قسط کسر از حقوق(تا اتمام موجودی)

برای اعضای محترم تعاونی مصرف 10قسط بدون پیش قسط

برای کلیه همکاران محترم

در تعاونی مصرف کارکنان97/03/01


ارسال شده در مورخه: 01-03-1397