خانه  :: اساتید  :: اخبار

آزمایشگاه مرکزی برگزار می کند
کارگاه اشنایی با کروماتوگرافی گازی، زمان: 6و7 تیر ماهجهت دریافت فرم ثبت نام شركت در کارگاه آموزشيGC/MS کلیک فرمایید.

به استحضار می رساند کارگاه آشنایی با کروماتوگرافی گازی طیف سنجی -جرمی  GC-MS در تاریخ 97/04/06 راس ساعت 8/30 صبح در محل دانشکده مهندسی ساختمان معدن سالن کاوه برگزار می گردد. ضمنا هماهنگی کلاس های عملی در زمان تحویل کارت شناسایی اطلاع رسانی می گردد.

 

                                                                                                             آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان


ارسال شده در مورخه: 28-03-1397

آخرين اخبار با موضوع: سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی آینده - داخل دانشگاه

انجمن علمی ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی برگزار می کند

کارگاه آموزشی AMOS زمان: 5-2-1397 الی: 6-2-1397

   

آزمایشگاه مرکزی برگزار می کند

کارگاه اشنایی با کروماتوگرافی گازی، زمان: 6و7 تیر ماه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی آینده - داخل دانشگاه

آزمایشگاه مرکزی برگزار می کند