خانه  :: اساتید  :: اخبار

آزمایشگاه مرکزی برگزار می کند
کارگاه اشنایی با کروماتوگرافی گازی، زمان: 6و7 تیر ماهجهت دریافت فرم ثبت نام شركت در کارگاه آموزشيGC/MS کلیک فرمایید.

به استحضار می رساند کارگاه آشنایی با کروماتوگرافی گازی طیف سنجی -جرمی  GC-MS در تاریخ 97/04/06 راس ساعت 8/30 صبح در محل دانشکده مهندسی ساختمان معدن سالن کاوه برگزار می گردد. ضمنا هماهنگی کلاس های عملی در زمان تحویل کارت شناسایی اطلاع رسانی می گردد.

 

                                                                                                             آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان


ارسال شده در مورخه: 28-03-1397