خانه  :: اساتید  :: اخبار

گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان با همکاری
مرکز ایلخانی پژوهی و با حمایت و همکاری موسسه مطالعات آسیای مرکزی(IICAS) نخستین کنفرانسگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان با همکاری مرکز ایلخانی پژوهی و با حمایت و همکاری موسسه مطالعات آسیای مرکزی(IICAS) نخستین کنفرانس «حکومت ایلخانان و تاثیر آن بر راه ابریشم» را در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 30 آبان و 1 آذرماه 1397 برابر با 21 و 22 نوامبر 2018 برگزار خواهد کرد. از پژوهشگران و علاقمندان به این حوزه مطالعاتی دعوت می شود تا با ارسال مقاله ما را در برگزاری کنفرانس یاری نمایند.

   
ارسال خلاصه مقاله :
از  1397/4/4  
تا  1397/5/15
ارسال متن کامل مقاله:
از 1397/05/20
تا 1397/06/20
نتایج نهایی متن کامل مقاله:
از 1397/06/30
 تا 1397/06/31
ثبت نام فردی شرکت کنندگان:
از 1397/07/29
 تا 1397/07/30
آدرس سایت همایش :
http://conf.isc.gov.ir/igisr97
جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر شما میتوانید با شماره تلفن دبیر علمی همایش آقای دکتر مسعود بیات تماس حاصل فرمائید :

 9104821646


ارسال شده در مورخه: 20-04-1397