خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتخاب "دانشگاه زنجان" از سوی سازمان ملل متحد
انتخاب "دانشگاه زنجان" به عنوان کانون یا مرکز شبکه هدف 15 توسعه پایدار (SDG 15) از سوی سازمان ملل متحد 

دانشگاه زنجان توسط سازمان ملل متحد به عنوان کانون یا مرکز شبکه آکادمیک هدف 15 توسعه پایدار در سال های 2021-2018 انتخاب گردید.

برنامه تاثیر آکادمیک سازمان ملل متحد کنسرسیومی متشکل از 1300 دانشگاه و موسسه پژوهشی در 130 کشور دنیاست و یکی از برنامه‌ های مهم بخش ترویج یا ارتباط با جامعه دپارتمان اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد (Outreach Division of the United Nations Department of Public Information) به شمار می رود. لازم به توضیح است که هدف 15 توسعه پایدار، به دنبال حفظ، احیا و بهبود بهره برداری پایدار از اکوسیستم‌ های خشکی؛ مدیریت پایدار جنگل‌ ها، مراتع و اراضی کشاورزی؛ مدیریت تنوع زیستی و پوشش گیاهی؛ مبارزه با بیابان زایی و متوقف ساختن و معکوس نمودن روند تخریب زمین؛ و حفظ بهره وری اراضی است. با توجه به فعالیت‌ های این دانشگاه در برنامه های توسعه پایدار و تعاملات بین‌ المللی در حیطه های توسعه پایدار منابع طبیعی، کشاورزی، تنوع زیستی و مدیریت اراضی، دانشگاه زنجان به عنوان یکی از 17 دانشگاه منتخب دنیا در راستای اهداف هفده گانه توسعه پایدار، به عنوان کانون یا مرکز شبکه هدف 15 توسعه پایدار انتخاب گردیده است که فرصتی را برای کشور ایران بویژه جامعه علمی کشور، برای نقش آفرینی هرچه فعال تر و بیشتر در این عرصه فراهم خواهد کرد.

 شایان ذکر است دکتر اسماعیل کرمی دهکردی، عضو هیات علمی و مدیر گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان در انجمن بین المللی توسعه پایدار در یک دهه اخیر فعالیت داشته است که به تبع آن عضویت دانشگاه در برنامه تاثیر آکادمیک سازمان ملل متحد (UNAI) United Nations Academic Impact در چهار سال گذشته، دانشگاه را به عنوان کانون یا مرکز شبکه آکادمیک هدف 15 توسعه پایدار در سالهای 2021-2018  مطرح کرده است.

 

 

 

 

;
ارسال شده در مورخه: 07-08-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفتر ریاست و روابط عمومی

اعلام قطعی برق

از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

   

انتصابات صورت گرفته

طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه

   

انتصابات صورت گرفته

طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انجام شد

   

ارتقای علمی 4 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر ریاست و روابط عمومی

اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری