خانه  :: اساتید  :: اخبار

پذیرش واحد فناوری جدید در مرکز رشد
در پنجمین جلسه شورای مرکز رشد در سال جاری، 2 واحد فناوری جدید در دوره پیش رشد مورد پذیرش قرار گرفتند.در پنجمین جلسه شورای مرکز رشد در سال جاری، 2 واحد فناوری جدید در دوره پیش رشد مورد پذیرش قرار گرفتند.

  1. طرح تولید آنتی‌بادی علیه آنتی‌ژن‌های ویروسی و غیر ویروسی – دکتر داود کولیوند
  2. طرح شناسایی و فرموله کردن نماتدهای انگل حشرات در استان زنجان – منوچهر حسینوند

ارسال شده در مورخه: 14-11-1397