خانه  :: اساتید  :: اخبار

طرح استاد دانشگاه زنجان، برگزیده پژوهشگاهی سال 97 شد
طرح دکتر ابراهیم فولادوند با عنوان ساخت شناساگر خودرو با کمک امواج فراصوتی، طرح برگزیده پژوهشگاهی سال 97 شد 

سامانه فراصوتی اولتراسونیک خودرو دستگاهی است برای شمارش و کلاس بندی خودروهایی که از برابر آن می گذرند. این سامانه با کمک امواج فراصوتی (اولتراسونیک) خودرو را شمارش و دسته بندی می کند. امواج فراصوتی در بسامد حدود چهل هزار هرتز و به صورت پالسی از بالای دکل نصب، امواج را به سطح زمین گسیل می دارند. هنگام گذر خودرو این امواج پراکنده می شوند. بخش گیرنده سنسور امواج پراکنده شده را دریافت و با کمک یک مدار الکترونیکی به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. با تحلیل سری زمانی این سیگنال ها گذر خودرو کلاس مشخص می گردد.

 

جهت مشاهده ویدیوی کارکرد دستگاه لطفا کلیک فرمایید


ارسال شده در مورخه: 26-12-1397

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

کتاب آقایان

دکتر بادسار و دکتر کرمی دهکردی از اساتید گروه ترویج منتشر گردید

   

کتاب آقای دکتر نوروزیان با عنوان

مبدل های الکترونیک قدرت برای ریزشبکه ها منتشر شد

   

کتاب اصول و مبانی شطرنج، تالیف آقای دکتر جبار سیف پناهی

از اساتید گروه علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی منتشر گردید

   

بیست و ششمین گاهنامه پژوهش و فناوری عتف

ویژه هفته پژوهش و فناوری

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

تجلیل از دانشجویان پژوهشگر و فناور برگزیده استان