خانه  :: اساتید  :: اخبار

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه زنجان برگزار می کند؛
"فریب در ازدواج از منظر حقوق کیفری ایران"
ارسال شده در مورخه: 28-02-1398

آخرين اخبار با موضوع: معاونت فرهنگی اجتماعی

انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک و صنایع برگزار می کند:

آشنایی با گرایش های مهندسی صنایع و کاربرد آنها (19-09-1398)

   

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی برگزار می کند:

کارگاه " آزمون هوشی وکسلر کودکان " (18-09-1398)

   

انجمن علمی دانشجویی تاریخ و تمدن ملل اسلامی برگزار می کند:

سخنرانی با موضوع " کاربرد هوش هیجانی در روابط بین فردی " (17-09-1398)

   

انجمن علمی دانشجویی شیمی با همکاری گروه شیمی برگزار می کند:

گرامیداشت سال جهانی " جدول دوره ای عنصرها " (16-09-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت فرهنگی اجتماعی

" خبر آمد خبری در راه است "