خانه  :: اساتید  :: اخبار

کارگاه آموزشی- پژوهشی بین المللی
کارگاه تکنیک های کاریولوژیک در سیستماتیک جانوری با حضور اساتید بین المللیکارگاه آموزشی - پژوهشی بین المللی

در بیوسیستماتیک جانوری، تشخیص تاکسون ها در حد شاخه، رده، راسته، خانواده وجنس به راحتی با مطالعات مورفولوژیکی، مورفومتری و بیومتری امکان پذیراست. اما درتشخیص تاکسون های گونه و زیرگونه، این نوع مطالعات نتنها کافی نیستند، بلکه در برخی موارد موجب اشتباه و تشخیص نادرست نیز می شوند. برای تشخیص درست تاکسون های گونه و زیرگونه درچند دهه اخیر مطالعات کروموزومی و مولکولی در بیوسیستماتیک جانوری در جهان آغاز شده و به این تشخیص ها، قطعیت داده است. در گروه زیست شناسی نیز مطالعات کایولوژیکی و تهیه ایدئوگرام از پلاک های کاریوتیپ چند سالی است آغاز شده و به دانشجویان کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری آموزش داده می شود.در این راستا، گروه زیست شناسی دانشکده علوم با همکاری و هماهنگی حوزه مدیریت ارجمند روابط بین الملل دانشگاه، برای تکمیل این نوع مطالعات ،دو نفر از اساتید مجرب در این خصوص را، از دانشگاه های کشور ترکیه دعوت نموده است تا جدیدترین روش ها و تکنیک های کایولوژیکی را به دانشجویان آموزش دهند.                                                                                                               


ارسال شده در مورخه: 02-04-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفتر همکاریهای علمی بین المللی

همکاری های علمی بین المللی با اتحادیه اروپا و ایتالیا

گسترش همکاری های علمی بین المللی با اتحادیه اروپا و ایتالیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی (25-04-1398)

   

تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه زنجان

تقدیر وزیر علوم،تحقیقات و فناوری ازدانشگاه زنجان به عنوان یکی ازدانشگاههای برترکشور درمدیریت سبزو توسعه پایدار (02-04-1398)

   

کارگاه آموزشی- پژوهشی بین المللی

کارگاه تکنیک های کاریولوژیک در سیستماتیک جانوری با حضور اساتید بین المللی (02-04-1398)

   

دانشگاه زنجان در کارگروه علمی فناوری ایران-سوییس

حضور رییس دانشگاه زنجان در نشست کارگروه علمی فناوری ایران-سوییس (01-04-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر همکاریهای علمی بین المللی

تور زنجان گردی دانشجویان غیرایرانی