خانه  :: اساتید  :: اخبار

بازدید دانش‌آموزان مدرسه غیر انتفاعی بهارستان از فسیل سرفیل و موزه
در روز دو شنبه مورخ 11/09/98بازدید دانش‌آموزان مدرسه پسرانه غیر انتفاعی بهارستان از فسیل سرفیل و موزه گروه زمین‌شناسی

در روز دو شنبه مورخ  11/09/98 تعداد چهل و پنج نفر از دانش‌آموزان و معلمین مدرسه پسرانه  بهارستان با هماهنگی روابط عمومی دانشگاه، از مجموعه آزمایشگاهها و موزه گروه زمین‌شناسی، بازدید بعمل آوردند. در این بازدید دکتر مجید میرزایی از اساتید گروه زمین‌شناسی توضیح لازم در خصوص نحوه ترمیم و بازسازی سر فیل 2 میلیون ساله و سایر موضوعات را ارائه نمودند.

 

 


ارسال شده در مورخه: 13-09-1398