خانه :: اساتید :: اخبار
اطلاعیه
اسامی قبول شدگان در دوره آشنایی با ناهنجاری های وضعیتی و حرکات اصلاحی  (30-10-1399)

اطلاعیه
آزمون آموزش مجازی آشنایی با ناهنجاریهای وضعیتی و حرکات اصلاحی  (29-10-1399)

اطلاعیه
اعلام اسامی همکاران محترم جهت شرکت در آزمون  (24-10-1399)

تغییر زمان دوره
آشنایی با ناهنجاری های وضعیتی و حرکات اصلاحی  (21-10-1399)

دوره آموزش الکترونیکی با عنوان:
آشنایی با ناهنجاری های وضعیتی و حرکات اصلاحی  (17-10-1399)

آزمون دوره آموزش عمومی پدافند غیرعامل
درخواست از همکاران جهت اعلام اسامی به مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت  (15-10-1399)سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -