خانه :: اساتید :: اخبار
صدوره شناسنامه آموزشی سال 1399
آخرین زمان جهت تکمیل اطلاعات 20 شهریور ماه سال 1400  (20-6-1400)

صدوره شناسنامه آموزشی سال 1399
آخرین زمان جهت تکمیل اطلاعات 20 شهریور ماه سال 1400  (9-6-1400)

تکمیل اطلاعات مربوط به شناسنامه آموزشی 1399
آخرین زمان جهت تکمیل اطلاعات 20 شهریور ماه سال 1400  (6-6-1400)

مروری بر برخی از عناوین مباحث قابل طرح در دوره آموزشی:
فنون برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران  (3-6-1400)

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :
فنون برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران  (1-6-1400)

اطلاعیه
ارسال گواهی آموزش مجازی پدافند غیرعامل و تناسب اندام  (13-12-1399)سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -