خانه :: اساتید :: اخبار

سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

بروزرسانی: 26-3-1395
اعضا و موسسات عضو هیأت امنا

لیست اعضای محترم حقیقی و حقوقی هیات امنای دانشگاه های منطقه زنجان

عنوان

نام و نام خانوادگی

سمت

 

 

 

 

اعضای حقوقی

 

دکتر محمد فرهادی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا  

دکتر علی اصغر رستمی

معاون محترم وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه              

دکتر حسین عسگریان ابیانه

رییس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه زنجان          

دکتر یوسف ثبوتی

 

رییس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان                         

دکتر خلیل جمشیدی

رییس محترم دانشگاه زنجان و دبیر هیأت امنا  

دکتر الهیار ترکمن

 

معاون مدیریت محترم امور فرهنگ آموزش و پژوهش دفتر بودجه هزینه ای معاونت برنامه ریزی

دکتر حمید رضا خالصی فرد

سرپرست محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

 

 

اعضای حقیقی

حضرت آیت الله خاتمی

امام جمعه محترم زنجان و عضو هیات امنا

مهندس جمشید انصاری

استاندار محترم زنجان و عضو هیات امنا

مهندس رضا عبداللهی

نماینده محترم مجلس و عضو هیات امنا                                      

دکتر جواد صالحی

عضو محترم هیات امنا 

مهندس ابراهیم جمیلی

عضو محترم هیات امنا

 

 

لیست اعضای محترم کمیسیون دایمی دانشگاه زنجان

عنوان

نام و نام خانوادگی

سمت

 

 

اعضای حقوقی

 

دکتر حسین عسگریان ابیانه

رییس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه زنجان

دکتر خلیل جمشیدی

 رئیس محترم دانشگاه زنجان، دبیر هیأت امنا و کمیسیون دائمی

دکتر شهاب کسکه

نماینده محترم دفترهیأتهای امنا

دکتر الهیار ترکمن  

معاون مدیریت محترم امور فرهنگ آموزش و پژوهش دفتر بودجه هزینه ای معاونت برنامه ریزی

اعضای حقیقی

 

دکتر حسن ظهور 

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر محمد رضا یافتیان   

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر وحید رشتچی  

عضو محترم کمیسیون دائمی

 
 

لیست اعضای محترم کمیسیون دایمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه  -زنجان

عنوان

نام و نام خانوادگی

سمت

 

 

اعضای حقوقی

 

دکتر یوسف ثبوتی

رییس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه  -زنجان

دکتر حمید رضا خالصی فرد

سر پرست محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه  -زنجان

دکتر شهاب کسکه

معاون محترم مرکز و هیات ممیزه هیأتهای امنا وزارت علوم

دکتر الهیار ترکمن  

معاون مدیریت  محترم امور فرهنگ آموزش و پژوهش دفتر بودجه هزینه ای معاونت برنامه ریزی

 

 

اعضای حقیقی

 

مهندس فرهاد بهرامی

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر محمد رضا حیدری خواجه پور   

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر رضا مکنون 

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر جواد صالحی

عضو محترم کمیسیون دائمی

بازدید امروز: 2