خانه :: اساتید :: اخبار

سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

دوره آموزش تخصصی
"آشنایی با شاخص های ارزیابی دانشگاه ها" زمان 29 و 30 آبان ماه 1396 

اطلاعیه

قابل توجه همکاران محترم

با استناد به بند 16 صورتجلسه مورخ 10/11/1395 کمیته آموزشی، دوره آموزشی تخصصی با عنوان "آشنایی با شاخص های ارزیابی دانشگاه ها" به شرح ذیل برگزار می شود.

زمان : روزهای 29 و 30 آبان ماه 1396  - ساعت 15:30 تا 18:30

مکان : سالن اندیشه

اسامی همکاران جهت شرکت در دوره آموزشی:

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سعیده بهرام لوئیان

رحمن ناصر

لعیا حقگویی

مصطفی کریمی

حسین محمدی

نسرین فرخ پور

منصور محمدی

بهرام یارمحمدی

حسن زمانی

علی صدرا

-

-

  

                    با تشکر

 

 


ارسال شده در مورخه: 17-8-1396