خانه :: اساتید :: اخبار

سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

دوره آموزشی تخصصی با عنوان
"آشنایی با قوانین صندوق بازنشستگی کشوری"اطلاعیه

دوره آموزشی تخصصی با عنوان "آشنایی با قوانین صندوق بازنشستگی کشوری" برگزار می شود.

افراد حائز شرایط جهت حضور در دوره آموزشی تخصصی فوق الذکر از طریق رابطین محترم آموزش ضمن خدمت اعضای غیرهیات علمی  اطلاع رسانی خواهند شد.

زمان: دوشنبه 23/11/1396 -  ساعت 14 تا 17

مکان: سالن اندیشه

مدرس: آقای میرهادی موسوی (مدیر محترم صندوق بازنشستگی کشوری)

 


ارسال شده در مورخه: 16-11-1396