خانه :: اساتید :: اخبار

سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

برگزاری دوره آموزشی
"آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس"اطلاعیه

قابل توجه همکاران محترم

با استناد به بند 16 صورتجلسه مورخ 01/08/1396 کمیته آموزشی، دوره آموزشی عمومی با عنوان "آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس" به شرح ذیل برگزار می شود.

زمان : روزهای 26 بهمن ماه  و 3 اسفند ماه 1396 (حضور در هر دو جلسه جهت صدور گواهینامه الزامی است) ساعت:  14 تا 19

مکان : سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور مرکز زنجان

اسامی همکاران جهت شرکت در دوره آموزشی:

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

مرتضی شکوری

عباس سلامت

مجید بیات

نعمت اله صادقی

منصور علوی

علی سپهری

ملیحه حسنلو

محمد سلیمانی

محمود فرخ نیا

قربان عباسی

محبعلی حسنی

جلیل جلالی

رضا اشرفی

علی شهبازی

موسی زلفخانی

ذکرعلی مرادی

فریدون اسکندری

رقیه اشرفی

احسان حریری

-

  

 

                    با تشکر

                      مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت


ارسال شده در مورخه: 21-11-1396