خانه :: اساتید :: اخبار

سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

نظام پیشنهادها
پیشنهادهای غیرقابل پذیرشاطلاعیه

قابل توجه همکارن محترم دانشگاه:

با توجه به فرآیند بررسی پیشنهادها به دلیل بالا بودن تعداد پیشنهادهای ارائه شده، خواهشمند است در زمان ارائه پیشنهاد، موارد زیر را مدنظر قرار دهید.

پيشنهادهاي غيرقابل پذيرش:

1. پيشنهادهاي تكراري يا در حال اجرا  و پیشنهادهایی که جهت اجرا در دستور کار دانشگاه می‏باشند

2. پيشنهادهايي در خصوص ارائه مشكل بدون ذكر راه حل و روش‏های اجرایی

3. پيشنهاد در ارتباط با قوانین و مقررات مصوب قانوني

4. پيشنهاد در خصوص فعاليت‌هاي غيرمرتبط با دانشگاه

5. پيشنهادهاي فاقد ارزش افزوده براي سازمان

6. پيشنهادهاي مبتني بر جنبه شکايت يا درخواست شخصی

7. پيشنهادهاي خارج از توان دانشگاه از لحاظ بار مالي يا فني

8. پيشنهادهاي غير قابل اجرا، آرماني و رويايي

9. پيشنهادهاي گنگ، مبهم، دوپهلو و ناقص

10. پیشنهادهای عمومی، کلی و بدیهی

11. پیشنهادهای مغایر با شاخص‏های ارزیابی و امتیازدهی

12. پیشنهادهای موازی با فعالیت‏های سایر واحدها

13. پیشنهادهای مغایر با قوانین و مقررات بالادستی

با تشکر

مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت

دبیرخانه نظام پیشنهادها


ارسال شده در مورخه: 21-11-1396