خانه :: اساتید :: اخبار
تکمیل اطلاعات مربوط به شناسنامه آموزشی 1399
آخرین زمان جهت تکمیل اطلاعات 20 شهریور ماه سال 1400قابل توجه همکاران رسمی، پیمانی و قراردادی

همکاران محترم خواهشمند است به آدرس سایت ذیل مراجعه و اطلاعات مربوط به آموزش های طی شده را مطابق مصوبات هیات اجرایی منابع انسانی و کمیته آموزشی تکمیل فرمایید.

آدرس:

https://planning.znu.ac.ir/education

* جهت ورود به سامانه "نام کاربری: کدملی" و "رمز عبور: سریال شناسنامه" می باشد.

 

ضمنا جهت تکمیل اطلاعات توجه به نکات ذیل توصیه می شود:

  1. بازه زمانی جهت لحاظ نمودن ساعت آموزشی دوره های طی شده از تاریخ 01/01/1399 تا 29/12/1399 می باشد. لطفا اطلاعات مربوط به سال های پیش و یا سال 1400 ثبت نگردد.
  2. صرفا دوره هایی که مصوب هیات اجرایی منابع انسانی و کمیته آموزشی می باشند در سامانه درج شوند.
  3. پس از بررسی دوره های ثبت شده در سامانه و در صورت در دست داشتن گواهینامه فیزیکی دوره که مصوبه لازم را اخذ کرده باشد تصویر دوره را بارگذاری فرمایید.
  4. عنوان دوره به صورت کامل درج گردد و در زمان ثبت اطلاعات زمان شروع، پایان  و میزان ساعت دوره  به دقت تکمیل شود ضمنا دوره هایی که در متن گواهینامه میزان ساعت دوره قید نشده تاریخ صدور گواهی نامه مدنظر قرار گیرد و در دوره هایی که میزان ساعت دوره در متن گواهینامه یک روزه درج گردیده است به ازای هر یک روز 6 ساعت نوشته شود.
  5. همکاران محترم می توانند تا تاریخ 20 شهریور ماه 1400 نسبت به ثبت دوره ها اقدام نموده و زمان اعلام شده قابل تمدید نخواهد بود.
  6. دوره هایی که به صورت امتیاز فرهنگی برگزار گردیده اند نیازی به درج آن در سامانه آموزشی وجود ندارد (از قبیل :1- تدبر در قرآن ( 18 ساعت) 2- جایگاه اقامه نماز در زمینه سازی جامعه مهدوی (2 ساعت))

برای سهولت در امر ورود اطلاعات در سامانه از مرورگر FireFox استفاده نمایید.

                                                                                                                       

مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت


ارسال شده در مورخه: 06-06-1400