خانه :: اساتید :: اخبار

سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

بروزرسانی: 28-5-1394
راهنمای تلفن

ردیف

عنوان شغلی

شماره تماس(024)

1

معاون  برنامه ریزی و نظارت

33052851

2

مدیر برنامه  وبودجه و توسعه مدیریت

33052853

3

مدیر نظارت و ارزیابی

33052852

4

مسئول دفتر

33052850

5

کارشناس برنامه و بودجه

33052249

6

کارشناس برنامه و بودجه

33052659

8

کار شناس نظارت وارزیابی

33052319

10

کار شناس نظارت وارزیابی

33052357

11

کارشناس بهره وری و تحول اداری

33052744

12

کارشناس بهبود روشها و تشکیلات

33052744

 
 

بازدید امروز: 2