خانه :: اساتید :: اخبار
انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات انجام شد (29-7-1398) ادامه خبر
روابط عمومی دانشگاه زنجان در جشنواره منطقه سه
با کسب 3 عنوان برتر روابط عمومی دانشگاه زنجان جزو دانشگاه های پرفروغ این دوره از جشنواره بود  (29-7-1398) ادامه خبر
ارتقای علمی 7 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت (24-7-1398) ادامه خبر
گزارش تصویری --> سال 1397
 تعداد بازدید: 43322  
گزارش تصویری --> سال 1395
 تعداد بازدید: 43227  
گزارش تصویری --> سال 1396
 تعداد بازدید: 31398  
گزارش تصویری --> سال 1394
 تعداد بازدید: 30453  
گزارش تصویری --> سال 1398
 تعداد بازدید: 15899  
گزارش تصویری --> سال 1398
 تاریخ بروز رسانی: 1-8-1398  
گزارش تصویری --> سال 1397
 تاریخ بروز رسانی: 27-12-1397  
گزارش تصویری --> سال 1396
 تاریخ بروز رسانی: 21-12-1396  
گزارش تصویری --> سال 1395
 تاریخ بروز رسانی: 18-12-1395  
گزارش تصویری --> سال 1394
 تاریخ بروز رسانی: 26-12-1394