خانه :: اساتید :: اخبار
همایش اختراع و تولید دانش از بطن قران کریم
با حضور صاحب 279 اختراع داخلی و بین المللی- دوشنبه 19 آذرماه ساعت 15- سالن غدیر (18-9-1397) ادامه خبر
برگزاری جلسه انجمن حامیان دانشگاه
آخرین جلسه هیأت مدیره انجمن حامیان دانشگاه زنجان در تاریخ 13آذرماه در دفتر انجمن تشکیل گردید  (14-9-1397) ادامه خبر
مناقصه مرمت و بهسازی فضای سبزدانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: یکشنبه 97/09/11 تا 97/09/17 (10-9-1397) ادامه خبر
گزارش تصویری --> سال 1395
 تعداد بازدید: 41573  
گزارش تصویری --> سال 1396
 تعداد بازدید: 29671  
گزارش تصویری --> سال 1394
 تعداد بازدید: 28618  
گزارش تصویری --> سال 1397
 تعداد بازدید: 24604  
گزارش تصویری --> سال 1392
 تعداد بازدید: 8495  
گزارش تصویری --> سال 1397
 تاریخ بروز رسانی: 10-9-1397  
گزارش تصویری --> سال 1396
 تاریخ بروز رسانی: 21-12-1396  
گزارش تصویری --> سال 1395
 تاریخ بروز رسانی: 18-12-1395  
گزارش تصویری --> سال 1394
 تاریخ بروز رسانی: 26-12-1394  
گزارش تصویری --> سال 1394
 تاریخ بروز رسانی: 26-12-1394