خانه :: اساتید :: اخبار
ارتقای علمی 6 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت (22-9-1396) ادامه خبر
انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه  (22-9-1396) ادامه خبر
دانشگاه زنجان رتبه47 در فهرست سبزترین‌ دانشگاههای جهان
دانشگاه زنجان رتبه اول کشور در فهرست سبزترین دانشگاه های ایرانی و رتبه 47 در فهرست سبزترین‌ دانشگاههای جهان  (21-9-1396) ادامه خبر
گزارش تصویری --> سال 1395
 تعداد بازدید: 38560  
گزارش تصویری --> سال 1394
 تعداد بازدید: 26051  
گزارش تصویری --> سال 1396
 تعداد بازدید: 20176  
گزارش تصویری --> سال 1392
 تعداد بازدید: 6710  
گزارش تصویری --> سال 1393
 تعداد بازدید: 6380  
گزارش تصویری --> سال 1396
 تاریخ بروز رسانی: 14-1-1396  
گزارش تصویری --> سال 1395
 تاریخ بروز رسانی: 14-1-1395  
گزارش تصویری --> سال 1394
 تاریخ بروز رسانی: 2-9-1394  
گزارش تصویری --> سال 1394
 تاریخ بروز رسانی: 24-8-1394  
معرفی
 تاریخ بروز رسانی: 9-8-1394