خانه :: اساتید :: اخبار
مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: شنبه 97/05/06 تا شنبه 97/05/13 (1-5-1397) ادامه خبر
مناقصه سرپرستی و تنظیف خوابگاه دانشجویی
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: شنبه 97/05/06 تا شنبه 97/05/13 (1-5-1397) ادامه خبر
ارتقای علمی 2 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت (30-4-1397) ادامه خبر
گزارش تصویری --> سال 1395
 تعداد بازدید: 40397  
گزارش تصویری --> سال 1396
 تعداد بازدید: 28410  
گزارش تصویری --> سال 1394
 تعداد بازدید: 27564  
گزارش تصویری --> سال 1397
 تعداد بازدید: 9503  
گزارش تصویری --> سال 1392
 تعداد بازدید: 7872  
گزارش تصویری --> سال 1397
 تاریخ بروز رسانی: 15-1-1397  
گزارش تصویری --> سال 1396
 تاریخ بروز رسانی: 14-1-1396  
گزارش تصویری --> سال 1395
 تاریخ بروز رسانی: 14-1-1395  
گزارش تصویری --> سال 1394
 تاریخ بروز رسانی: 2-9-1394  
گزارش تصویری --> سال 1394
 تاریخ بروز رسانی: 24-8-1394