خانه :: اساتید :: اخبار
مناقصه امور خدماتی پشتیبانی دانشگاه زنجان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز شنبه 7 اردیبهشت 98  (3-2-1398) ادامه خبر
مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه زنجان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز شنبه 7 اردیبهشت 98 (3-2-1398) ادامه خبر
مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی و کارکنان دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از ساعت 8 صبح روز شنبه 7 اردیبهشت 98 (3-2-1398) ادامه خبر
انتصاب رابط حقوق شهروندی در دانشگاه زنجان
طی حکمی دکتر داود اسلامی بعنوان رابط حقوق شهروندی در دانشگاه زنجان منصوب شدطی حکمی از سوی دکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی، دکتر داود اسلامی استادیار گروه آموزشی حقوق، بعنوان رابط حقوق شهروندی در دانشگاه زنجان منصوب شد.

از اقدامات رابط حقوق شهروندی می توان به اعمال نظارت بر اجرای دقیق مفاد حقوق شهروندی بالاخص منشور حقوق شهروندی و بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری و میز خدمت در دانشگاه، اشاره نمود. همچنین رابط حقوق شهروندی کلیه شکایات و اعتراضات و نامه های واصله را دریافت و در چارچوب قوانین و مقررات بررسی نموده، با هماهنگی کامل رییس دانشگاه تصمیم شایسته و مقتضی درخصوص این امور اعمال خواهد نمود.

اعضای ستاد صیانت در دانشگاه زنجان به شرح زیر می باشند:

دکتر سید محسن نجفیان رییس دانشگاه بعنوان رییس ستاد، حجت الاسلام والمسلمین قره داغی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری بعنوان عضو ستاد، دکتر بهرام ملکی زنجانی معاون اداری و مالی بعنوان معاون ستاد، دکتر حجت الاسلام والمسلمین بهرام بهرامی معاون فرهنگی و اجتماعی بعنوان عضو ستاد و دبیر کمیته حجاب و عفاف، دکتر داود اسلامی مدیر امور حقوقی و قراردادها بعنوان عضو ستاد و دبیر کمیته حقوق شهروندی و سایر اعضای ستاد عبارتند از: دکتر داود عباسی معاون برنامه ریزی، دکتر حبیب اله زلفخانی معاون آموزشی، دکتر سیدحسین میرموسوی مدیر دفتر نظارت، دکتر عبداله فرجی مدیر امور فرهنگی، محمد قاسمی مدیر حراست، فرزانه امامی مدیر امور اداری و پشتیبانی و علی سپهری رییس روابط عمومی.


ارسال شده در مورخه: 05-10-1397